Okul öncesi dönem; çocuğun temel kavramları ve toplum kurallarını öğrenerek, edindiği öz bakım ve bağımsız hareket becerileri ile anne babasından bağımsız bir birey haline geldiği bir gelişim dönemidir.

Bu dönemde normal gelişen çocuklarda öğrenmeler ağırlıklı olarak görme ve taklit etme yolu ile kendiliğinden gerçekleşir. Görmeyen çocukların görsel öğrenme ve gördüğünü taklit becerilerindeki sınırlılık nedeni ile eğitim desteği büyük önem kazanmaktadır. Kurumumuzda okul öncesi dönem çocuklar ile bireysel çalışmalar devam ederken aileleri bu çalışmaları evde nasıl birebir uygulayacakları konusunda da yönlendirme yapılmaktadır.

  • Öz bakım Beceriler
  • Bağımsız Hareket Becerileri
  • Bilişsel Beceriler
  • Psikomotor Beceriler
  • Günlük Yaşam Becerileri
  • Sosyal Beceriler