• Belirlenen konularda (gelişim alanları, kaynaştırma eğitimi, çocukla iletişim) grup aile eğitimleri verilmektedir.
  • Benzer gelişim özellikleri gösteren çocukların aileleri ile oluşturulan paylaşım gruplarında aileler kendi aralarında duygu, deneyim, fikir alışverişinde bulunmakta ve gerektiğinde grubu yöneten uzmandan destek almaktadır.
  • Ailelerin talebi doğrultusunda uzman psikoloğumuz bireysel görüşmeler yapmaktadır.