Doğumla beraber başlayan bebeklik dönemi ve okul öncesi dönemde, çocuğun ileri yaşlardaki gelişimini etkileyen öğrenme ve davranış örüntülerinin temelleri atılmaktadır. Bu kritik dönemde sağlanan erken uyaran ve deneyim zenginliği hayati öneme sahiptir.
Özel eğitim gereksinimi olan çocuklar için ise bu dönemin önemi bir kat daha artmaktadır. Engeli olan çocukların yaşıtlarının öğrenim düzeyine ulaşmaları ya da yapabileceklerinin en iyisini yapabilmeleri için eğitime mümkün olan en erken zamanda başlamak hayati önem taşımaktadır.
Erken eğitimin önemi göz önüne alındığında derneğimizin asıl hedef kitlesi 0-6 yaş özellikle de yaşamın ilk üç yılıdır. Amacımız ise 0-6 yaş arası çocuk ailelerini konuya dair bilinçlendirmek ve eğitim rehberliği vermektir.