Kaynaştırma; farklı gelişim hızı ve özellikleri gösteren çocukların, normal gelişen akranları ile aynı ortamda eğitim almalarıdır. Merkezimizce uygun görülen çocuklar, gerekli eğitim hizmeti ve rehberlik sağlanarak kaynaştırma eğitimine yönlendirilmektedir.
Merkezimize devam eden öğrencilerin, okul öncesinden başlamak üzere ilköğretim, lise ve üniversitede, gören akranları ile eğitim almalarını sağlamak üzere öğrencilere sosyal gelişim, bağımsız hareket, kabartma yazı, görmeyenlere özgü abaküs gibi temel alanlarda eğitim verilmektedir.
Kaynaştırma eğitimi sürecinde, öğrencilerimizin devam ettiği örgün eğitim kurumlarının idareci ve öğretmenleri kaynaştırma eğitimi konusunda bilgilendirilmektedir. Gerek eğitim sürecinden, gerekse çocuğa has özelliklerden kaynaklanan sorunlara, öğretmenlerle yüz yüze ya da telefonla görüşerek çözüm yolları aranmaktadır.