Parıltı derneğinde bütün etkinlikler gönüllülerimizin desteği ile hayata geçirilmektedir. Gönüllülerimiz; görmeyen ve az gören çocuklarımızın yaşıtlarıyla aynı seviyeye gelmeleri için emeklerini, zamanlarını bilgi ve deneyimlerini sosyal sorumluluk bilinci ile çocuklarımıza aktarmakta; ve onları her daim hayata hızlı bir şekilde kazandırmaya çalışmaktadırlar.
Gönüllülerimiz bu süreçte kendilerine; katıldıkları projelerde kurumsal ve sosyal hayatta fayda sağlayacak duyarlılığı ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirmenin yanı sıra; mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak ortamı sağlayabilmektedirler. Derneğimize gönüllü formunu doldurarak, belirttiğimiz 3 kategoride destek olabilirsiniz..

Gönüllü Formu